Wraz z większymi jednostkami Flair 450 i 600, Brink Climate Systems wprowadził do oferty nowe, bezprzewodowe akcesoria, do współpracy z serią Flair.

Sterowniki i czujniki radiowe, wraz z odpowiednio dobranym rekuperatorem Flair, zapewnią:

  • optymalny poziom wentylacji w Twoim domu, zależny od stężenia CO2 i wilgotności względnej,
  • energooszczędną i bezobsługową pracę systemu HRV,
  • komfort użytkowników poprzez wentylację „skrojoną na miarę” potrzeb.

Informacje o nowych produktach znajdziecie na: 

Facebook

Sterowanie bezprzewodowe Flair | Brink | Wentylacja, rekuperacja i ogrzewanie