Szczególnie w sezonie grzewczym bardzo istotnym aspektem w systemie wentylacji z rekuperacją jest prawidłowe odprowadzenie skroplin z rekuperatora. Każdego roku, właśnie w tym okresie, błędy instalacji w tym zakresie powodują uszkodzenia urządzeń lub awarie w ich pracy.

 W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze zasady dotyczące prawidłowego odprowadzenia kondensatu w centralach Brink. Skropliny tworzą się w procesie wymiany ciepła (w wymienniku ciepła) w sytuacji, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż temperatura punktu rosy powietrza wywiewanego z budynku. W wyniku wysokiego podciśnienia, powstającego w obszarze odpływu skroplin w jednostce wentylacyjnej, skropliny zostaną odprowadzone z urządzenia jedynie wówczas, gdy jest zainstalowany poprawny syfon (poprawne odprowadzenie kondensatu z urządzenia, zapewniające blokadę powietrza zasysanego przez urządzenie poprzez odpływ skroplin).

Bez poprawnego syfonu, podciśnienie powstające w urządzeniu (czyli powietrze zaciągane przez urządzenie) blokuje swobodny odpływ skroplin do kanalizacji. Poprawne wykonanie tego elementu jest kluczowe i zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem przez wodę (nieodprowadzone, kumulujące się wewnątrz skropliny). Musi być zgodne z instrukcją instalacji rekuperatora i wytycznymi przedstawionymi poniżej:

– przykład 1 – syfon kulowy

– przykład 2 – syfon otwarty. 

Syfon kulowy ma tą przewagę, że nie wysycha (nie trzeba regularnie uzupełniać wody w syfonie w przeciwieństwie do syfonu otwartego). Należy pamiętać o otwartym połączeniu do kanalizacji za syfonem.

W przypadku 2, uzupełniając poziom wody w syfonie/zalewając syfon, należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia lub otwarciu drzwiczek centrali.

 

 

Przykład 1

Przykład 2

Przyczyny problemów z kondensatem, oprócz nieprawidłowego odprowadzenia skroplin, mogą mieć również inne podłoże. Zapraszamy do lektury poniższych załączników:

Prawdopodobne przyczyny problemów z kondensatem

Wpływ wilgoci konstrukcyjnej w nowych budynkach na pracę urządzeń HRV