Informujemy, iż dotychczasowa nazwa spółki: SIG AIR HANDLING Sp. z o.o. uległa zmianie na:            SITACO Sp. z o.o.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż zmianie uległa jedynie nazwa spółki. Wszystkie pozostałe dane pozostają bez zmian.