System sterowania Brink Home

System Brink Home daje możliwość zdalnego sterowania oraz kontroli pracy systemu wentylacji z rekuperacją Brink za pomocą urządzeń mobilnych t.j. smartphone, tablet, PC.

W skład systemu wchodzą: moduł Brink Home Module oraz aplikacja Brink Home App. Aplikacja dostępna jest na telefony i tablety z systemem Android lub iOS. Połączenie modułu z rekuperatorami Brink następuje lokalnie poprzez sieć (W)LAN/WiFi (router) lub globalnie dzięki serwerowi Brink Portal Server.

Możliwości regulacji:

  • ustawienie trybu wentylacji;
  • włączanie/wyłączanie trybu wakacyjnego (nieobecności);
  • programowanie trybu wentylacji poprzez dodatkowy (opcjonalny) sterownik Air Control.

Możliwości odczytu/sprawdzenia (w Aplikacji Brink Home App lub PC):

  • poziomu CO2 w budynku;
  • stanu ekstra wentylacji na żądanie na podstawie poziomu RH (aktywny/nieaktywny);
  • działania systemu wentylacji 2-strefowej (która ze stref jest aktualnie wentylowana);
  • pracy by-passu (aktywny/nieaktywny);
  • stanu zabrudzenia filtra;
  • możliwych błędów w pracy urządzenia.

Możliwości serwisu:

Dzięki aplikacji lub połączeniu z PC użytkownik otrzymuje natychmiastową informacje o ewentualnych błędach lub o konieczności przeglądu/serwisu. Może wówczas poinformować bezpośrednio instalatora i udzielić mu zdalnego dostępu do urządzenia. Instalator ma możliwość sprawdzenia pracy urządzenia na odległość i wstępnej diagnozy problemu przed ewentualną wizytą serwisową.