Brink Connect

Interfejs Brink Connect umożliwia łączenie jednostek Brink (serii Excellent i Sky z wersją oprogramowania od S1.06.05) z siecią ModBus np. z systemem budynku BAS (Building Automation System). Produkt dostarczany jest z 1-metrowym kablem do podłączenia go z jednostką (złącze X4 na płycie głównej).

Uwagi:

Przy użyciu modułu Brink Connect nie jest możliwe podłączenie czujnika wilgotności Brink (zajęte złącze X4).

Jeżeli jednostki Brink są połączone kaskadowo, Brink Connect należy podpiąć do urządzenia w funkcji Master.